Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong - Anh Đào Mekong Hotel

Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong - Anh Đào Mekong Hotel

Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong - Anh Đào Mekong Hotel

Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong - Anh Đào Mekong Hotel

Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong - Anh Đào Mekong Hotel
Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong - Anh Đào Mekong Hotel

Phòng lưu trú I khách sạn Anh Đào Mekong

PHÒNG VIP DELUXE

PHÒNG VIP DELUXE

Giá phòng bao gồm: Bữa sáng buffet tự chọn Đồ miễn phí đặt phòng: trà, cà phê, nước suối chai Lavie 350ml, bánh ngọt; thức uống, Internet Wi-Fi, VAT, phí dịch vụ…
PHÒNG DELUXE

PHÒNG DELUXE

Giá phòng bao gồm: Bữa sáng buffet tự chọn Đồ miễn phí đặt phòng: trà, cà phê, nước suối chai Lavie 350ml, bánh ngọt; thức uống, Internet Wi-Fi, VAT, phí dịch vụ…
PHÒNG SUPERIOR

PHÒNG SUPERIOR

Giá phòng bao gồm: Bữa sáng buffet tự chọn Đồ miễn phí đặt phòng: trà, cà phê, nước suối chai Lavie 350ml, bánh ngọt; thức uống, Internet Wi-Fi, VAT, phí dịch vụ…
PHÒNG STANDARD

PHÒNG STANDARD

Bao gồm: Bữa sáng buffet tự chọn; đồ miễn phí đặt phòng: trà, cà phê, nước suối chai Lavie 350ml, bánh ngọt; thức uống , Internet Wi-Fi, VAT, phí dịch...
Đăng ký
Facebook
Coppyright © 2019 Khách sạn Anh Đào Mekong. All right reserved. Design by Nina
backtop